88348795 - 021

بارکد خوان

دسته بندی محصولات

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2430

7,000,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2131

5,900,000 تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Honeywell-Voyager-XP-1470g-2D

2,760,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QD2131

1,810,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-Lite-QW2100

1,310,000 تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615

800,000 تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

599,000 تومان