88348795 - 021

بارکد خوان

دسته بندی محصولات

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2430

7,620,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2131

6,730,000 تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Honeywell-Voyager-XP-1470g-2D

3,050,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-Lite-QW2100

1,580,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QD2131

1,480,000 تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-3615

800,000 تومان

بارکدخوان میوا مدل MBS-1750 به همراه پایه

550,000 تومان