88348795 - 021

کاغذ A3

*قیمت های درج شده برای خرید 100 کارتن و یا بیشتر می باشد*

کاغذ A3 دبل آ 80 گرمی بسته 500 برگه

154,000 تومان

کاغذ A3 فابرکاستل ۸۰ گرمی بسته ۵۰۰ برگی

130,000 تومان

کاغذ A3 هیما بسته 500 برگی

125,000 تومان

کاغذ A3 گلد gold A3 paper

122,000 تومان

کاغذ A3 کپی مکس Copimax paper A3

122,000 تومان

کاغذ A3 جلد سفید 80 گرمی بسته 500 برگه ایی

120,000 تومان