88348795 - 021

تماس با ما

تهران، خیابان کریمخان زند، ایرانشهر شمالی، کوچه دهقانی نیا، ساختمان آریا، واحد همکف، فروشگاه آنلاین خانه پرینتر
تلفن :
88348795 (021) 
88348796 (021) 
88302079 (021) 
88491604 (021) 
88491611 (021) 
88491753 (021) 
88491015 (021) 
فاکس :
88810896 (021)
ایمیل :
Gholamreza Azizi
Chief Executive Officer (CEO)
Chief.Executive.Officer@khaneyeprinter.com

Pedram Azizi
Chief Operating Officer (COO)
Chief.Operating.Officer@khaneyeprinter.com

Yaser Pashapour
Chief Commercial Manager (CCM)
Chief.Commercial.Manager@khaneyeprinter.com

For Inquiries:
info@khaneyeprinter.com

سامانه پیامکی :
50001060009976
تماس با ما