88348795 - 021

تجهیزات فروشگاهی

دسته بندی محصولات

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon TX403-Lan

9,200,000 تومان

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon TX403

8,080,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2430

7,000,000 تومان

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon XD3-40T

6,800,000 تومان

پرینتر لیبل زن زبرا مدل Zebra ZD220T-75m

6,280,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2131

5,900,000 تومان

پرینتر لیبل زن زبرا مدل Zebra ZD888t-75m

5,680,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-350III

4,920,000 تومان

پرینتر لیبل زن مدل GoDEX EZ120

4,570,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP-4300

3,880,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP 4200

3,620,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-E300-Lan

3,100,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-E300

2,900,000 تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Honeywell-Voyager-XP-1470g-2D

2,760,000 تومان

پرینتر حرارتی میوا مدل TP1000W

1,850,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QD2131

1,810,000 تومان