88348795 - 021

تجهیزات فروشگاهی

دسته بندی محصولات

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon TX403-Lan

8,400,000 تومان

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon TX403

8,350,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2430

7,500,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-E300-Lan

6,950,000 تومان

پرینتر لیبل زن زبرا مدل Zebra ZD220T

6,900,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-350plusIII

6,630,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2131

6,600,000 تومان

پرینتر لیبل زن زبرا مدل Zebra ZD888t

6,350,000 تومان

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon XD3-40T

5,950,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-350III

5,430,000 تومان

پرینتر لیبل زن مدل GoDEX EZ120

4,570,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP-4300

3,970,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP-1000

3,900,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP 4200

3,670,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-B300

3,630,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-E300

3,490,000 تومان