88348795 - 021

تجهیزات فروشگاهی

دسته بندی محصولات

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon TX403

8,950,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2131

8,100,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QM2430

7,300,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-E300-Lan

6,950,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-350plusIII

6,630,000 تومان

پرینتر لیبل زن بیکسولون مدل Bixolon XD3-40T

6,340,000 تومان

پرینتر لیبل زن مدل GoDEX EZ120

5,280,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP-4300

3,980,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP-1000

3,930,000 تومان

پرینتر حرارتی بیکسولون مدل SRP-E300

3,750,000 تومان

پرینتر لیبل زن میوا مدل MBP 4200

3,620,000 تومان

بارکدخوان هانی ول مدل Honeywell-Voyager-XP-1470g-2D

3,330,000 تومان

بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan-QD2131

1,870,000 تومان

پرینتر حرارتی میوا مدل TP-UNW

1,740,000 تومان

پرینتر حرارتی میوا مدل TP1000

1,730,000 تومان

پرینتر حرارتی میوا مدل TP-UN

1,580,000 تومان